Menu

RESCUE EXPO 2021

5. Międzynarodowa Konferencja oraz Wystawa Ratownictwa Medycznego

W dniach 20 – 22 kwietnia 2021 roku, w ramach 16. Bałtyckich Targów Militarnych odbędzie się Wystawa i Konferencja Ratownictwa Medycznego RESCUE EXPO 2021. Tegorocznym tematem przewodnim będzie „Ratownictwo na wodzie, na lądzie i z powietrza”.

Rescue Expo 2021 to wydarzenie dedykowane służbom ratunkowym oraz instytucjom mundurowym działającym w obszarze ratownictwa specjalistycznego. Wystawie towarzyszyć będzie Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Stowarzyszenia Zawodowego Ratowników Medycznych, w trakcie której można doskonalić umiejętności oraz techniki ratunkowe przydatne w codziennej pracy z pacjentem w stanie zagrożenia życia. Konferencji towarzyszyć będą ćwiczenia oraz posiedzenia szkoleniowe.

Rescue Expo 2021 to również możliwość poznania specyfiki innych jednostek, nawiązania kontaktów pomiędzy instytucjami, celem doskonalenia i wymiany doświadczeń. W ramach wystawy zaprezentowane zostaną najnowsze technologie i sprzęt służący ratowaniu zdrowia i życia.

Ratownikom medycznym za udział w imprezie przysługują punkty edukacyjne.

Pracami Komitetu Naukowego RESCUE EXPO 2021 kierują przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Basiński oraz prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada.

Wydarzenia programowe Rescue Expo 2021:
  1. Konferencja naukowo - szkoleniowa ALERT 2021,
  2. Posiedzenia szkoleniowe dla personelu medycznego,
  3. Wystawa służb ratowniczych oraz jednostek mundurowych,
  4. Prezentacja firm z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i medycyny ratunkowej,
  5. Ćwiczenia oraz pokazy ratownicze w zakresie współdziałanie służb ratowniczych.