zakres tematyczny Rescue Expo 2020

1. Standardy postępowania z zakresu ratownictwa taktycznego dla żołnierzy i funkcjonariuszy.
Zagadnienia:

- wytyczne TCCC wg aktualizacji 2017,
- przetaczanie preparatów krwi w warunkach pola walki,
- zasady przeciwdziałania wystąpieniu hipotermii,
- współdziałanie z Zespołami Ratownictwa Medycznego PRM podczas zdarzeń masowych,
- rola i zadania ratownika medycznego w pododdziałach formacji mundurowych,
- ratownik w Wojskach Obrony Terytorialnej – nowe możliwości działania na rzecz społeczeństwa.

2. Jak implementować zasady medycyny taktycznej w środowisku cywilnym.
Zagadnienia:

- wpływ doświadczeń medycyny pola walki na rozwój medycyny ratunkowej,
- które standardy można wykorzystać w warunkach cywilnych,
- jak szkolić personel cywilny pod katem urazów bojowych,

3. Ratownictwo w sytuacjach kryzysowych.
Zagadnienia:

- zdarzenie masowe jako następstwo ataku terrorystycznego,
- zabezpieczenie medyczne działań pirotechnicznych,
- medycyna i ratownictwo w sytuacji improwizowanej,
- wykorzystanie dronów w działaniach ratowniczych,
- zdarzenia masowe – wspólne miejsce działania służb ratowniczych oraz dochodzeniowo – śledczych.

4. Przygotowanie placówek ochrony zdrowia na wypadek zdarzeń masowych.
Zagadnienia:

- wytyczne postępowania Konsultanta Krajowego ds. medycyny ratunkowej w zakresie zdarzeń masowych
- jak efektywnie zorganizować pracę SOR podczas zdarzenia masowego,

5. Ewakuacja i transport poszkodowanego oraz ratownictwo specjalistyczne
- zasady transportu poszkodowanych – dorosłych i dzieci,
- transport pacjenta a nowe rozwiązania sprzętowe,
- jak wybrać właściwe miejsce docelowego transportu,
- czy zawsze trzeba transportować – doświadczenia ZRM,
- transport złożony – KPP - ZRM – LPR,
- działania grup poszukiwawczo - ratowniczych w miejscach trudnodostępnych,
- transport poszkodowanego w warunkach bojowych/taktycznych.