Zakres tematyczny Rescue Expo 2021

Tematyka i poruszane zagadnienia RESCUE EXPO 2021:

1. RATOWNICTWO NA LĄDZIE
- ratownictwo medyczne i medycyna ratunkowa w Systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne,
- działania medyczne w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej
- ratownictwo medyczne w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- jednostki współpracujące z Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśniczym oraz z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,
- ratownictwo techniczne w Polsce – grupy specjalistyczne Państwowej Straży Pożarnej,
- zastosowanie technik linowych w działaniach ratowniczych w warunkach miejskich,
- ochotnicze formacje ratownicze działające w strukturach pomocy międzynarodowej,
- ratownictwo górskie i jaskiniowe,
- ratownik medyczny w Wojskach Obrony Terytorialnej – nowe możliwości działania na rzecz społeczeństwa,
- wpływ doświadczeń medycyny pola walki na rozwój medycyny ratunkowej – które standardy można wykorzystać w warunkach cywilnych,

2. RATOWNICTWO NA WODZIE
- działania medyczne w jednostkach ratownictwa morskiego,
- ratownictwo wodne na akwenach śródlądowych,
- poszukiwanie i ratownictwo na morzu oraz na wodach śródlądowych,
- ratownictwo wodno - nurkowe w działaniach PSP,
- ratownictwo nurkowe w strukturach Marynarki Wojennej RP,
- zabezpieczenia medyczne zbiorników wodnych i kąpielisk,
- wykorzystanie i działania ambulansu wodnego w Polsce,
- medycyna hiperbaryczna,
- koordynacja działań w obszarze ratownictwa wodnego,

3. RATOWNICTWO Z POWIETRZA
- działania poszukiwawcze i ratownicze prowadzone z wykorzystaniem śmigłowców, samolotów oraz bezzałogowych statków powietrznych,
- użycie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w obszarach górskich we współpracy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
- ewakuacja medyczna pacjentów w warunkach cywilnych,
- ewakuacja powietrzna żołnierzy i funkcjonariuszy działających poza granicami kraju,
- wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych (UAV) w działaniach ratowniczych,
- nowa flota śmigłowców Policji – wykorzystanie statków powietrznych w działaniach ratunkowych i ewakuacyjnych rannych funkcjonariuszy