program

20.06.2016 poniedziałek
    1. Konferencja naukowo – szkoleniowa ratownictwa medycznego ALERT 2016
    09:00 rejestracja uczestników
    09:45 otwarcie Konferencji
    Dzień 1 - MEDYCYNA RATUNKOWA, SALA 4 – CENTRUM KONFERECYJNE (I piętro)
    Sesja 1 prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada,
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej dla woj. śląskiego
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
    10:00 - 10:20 „Założenia organizacyjne i zadania medycyny ratunkowej we współczesnych systemach ochrony zdrowia. Podstawy prawne w Polsce”.
prof. dr hab. n. med. Jerzy Ładny
Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej
    10:20 – 10:30 dyskusja
    10:30 – 10:50 „Katastrofa budowlana w Chorzowie – 10 rocznica”
prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada
Katedra i Oddział kliniczny Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
    10:50 – 11:00 dyskusja
    11:00 – 11:20 „Nowe środki psychoaktywne – problem medyczny”
dr n. med. Magdalena Łukasik – Głębocka
Zakład Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Konsultant wojewódzki w dziedzinie toksykologii klinicznej dla woj. wielkopolskiego
    11:20 – 11:30 dyskusja
    11:30 – 12:00 przerwa
    Sesja 2 prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Andrzej Basiński,
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej dla woj. pomorskiego
Gdański Uniwersytet Medyczny
    12:00 – 12:20 „Leczenie bólu przez ratowników medycznych”
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Basiński
Ordynator Klinicznego Oddziału Ratunkowego , Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
    12:20 – 12:30 dyskusja
    12:30 – 12:50 „Dawca narządów po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia”
dr n. med. Robert Szymczak, Gdański Uniwersytet Medyczny
    12:50 – 13:00 dyskusja
    13:00 – 13:20 Zastosowanie AED w aglomeracji gdańskiej
Dr n. med. Tomasz Łopasiński, Gdański Uniwersytet Medyczny.
    13:20 – 13:30 dyskusja
    2. Pokaz kolekcji odzieży ratowniczej 13:30 – 14:00
    14:00 – 15:00 Przerwa
    3. Konkurs Baltic Rescue Challange 15:00 – 16:30
    4. Warsztaty Kwalifikowana Pierwsza Pomoc dla służb mundurowych 12:00 – 16:00 – sala 2, Centrum Konferencyjne (I piętro)
    5. Wystawa firm 10:00 – 17:00
    6. Wystawa jednostek ratowniczych 10:00 – 17:00
    7. Pokazy i ćwiczenia ratownicze (Gdynia – Skwer Kościuszki) 18:00 – 19:00
    8. Grill (Ośrodek Natura Tour – Kamienny Potok) 20:00
21.06.2015 wtorek
    1. Konferencja naukowo – szkoleniowa ratownictwa medycznego ALERT 2016
    Dzień 1 - ZDARZENIA MASOWE i URAZY BOJOWE, SALA 4 – CENTRUM KONFERECYJNE (I piętro)
    Sesja 3 prowadzenie: dr n. med. Arkadiusz Trzos, mgr Tomasz Sanak
Zakład Medycyny Katastrof Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
    09:00 – 09:20 „Zdarzenia masowe jako wyzwanie dla nauki, medycyny i technologii”
dr n. med. Arkadiusz Trzos
Kierownik Zakładu Medycyny Katastrof, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
    09:20 – 09:30 dyskusja
    09:30 – 09:50 „Zdarzenia masowe w następstwie aktu terroru”
mgr Tomasz Sanak
Zakład Medycyny Katastrof, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
    09:50 – 10:00 dyskusja
    10:00 – 10:20 „Dziecko w zdarzeniu masowym – kompleksowe podejście z perspektywy medycyny katastrof”
mgr Katarzyna Długosz
Zakład Medycyny Katastrof, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
    10:20 – 10:30 dyskusja
    10:30 – 10:50 „Zdarzenie masowe z udziałem materiałów chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych”
dr n. med. Arkadiusz Trzos, mgr Tomasz Sanak, mgr Katarzyna Długosz
Zakład Medycyny Katastrof, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
    10:50 – 11:00 przerwa
    Sesja 4 prowadzenie ppłk dr n. med. Robert Brzozowski, mjr lek. med. Adam Machowicz,
Zakład Medycyny Pola Walki, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
    11:00 – 11:20 „Bojowe obrażenia tkanek miękkich”
ppłk dr n. med. Robert Brzozowski,
Kierownik Zakładu Medycyny Pola Walki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
    11:20 – 11:30 dyskusja
    11:30 – 11:50 „Intensywna terapia na polu walki”
mjr lek. med. Adam Machowicz
Zakład Medycyny Pola Walki, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
    11:50 – 12:00 dyskusja
    12:00 – 12:20 „Hipotermia pourazowa w środowisku taktycznym”
Mgr Tomasz Sanak
Zakład Medycyny Pola Walki, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
    12:20 – 12:30 dyskusja
    12:30 – 13:00 przerwa
    2. Posiedzenia Szkoleniowe
    13:00 – 14:30 posiedzenie szkoleniowe nr 1 – „Medycyna taktyczna w praktyce Zespołów Ratownictwa Medycznego”
    14:40 – 16:10 posiedzenie szkoleniowe nr 2 – „Praca w trudnych warunkach – działalność jednostek ratowniczych”
    16:20 – 17:50 posiedzenie szkoleniowe nr 3 – „Samoobrona dla pracowników służb ratunkowych”
    3. Wystawa firm 10:00 – 17:00
    4. Wystawa jednostek ratowniczych 10:00 – 17:00
22.06.2015 środa
    1. Konferencja naukowo – szkoleniowa ratownictwa medycznego ALERT 2016
    Dzień 3 - SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE, SALA 4 – CENTRUM KONFERECYJNE (I piętro)
    Sesja 5 Prowadzenie: dr hab. n. hum. Mariusz Jędrzejko
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Centrum Profilaktyki Społecznej
    09:00 – 09:30 Otwarcie sesji, wystąpienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
    09:30 –10:00 Narkotyki i dopalacze jako nowe wyzwanie bezpieczeństwa społecznego i zdrowia publicznego
dr hab. n. hum. Mariusz Jędrzejko, prof. nadzw. AH w Pułtusku
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku,
Centrum Profilaktyki Społecznej
    10:00 – 10:30 Nowe substancje psychoaktywne – zagrożenia i diagnostyka
dr inż. Marek Wiergowski
Pracownia Toksykologii Sądowej, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny.
    10:30 – 10:50 „Poszukiwanie narkotyków” - pokaz z udziałem przewodnika i psa tropiącego
    10:50 – 11:10 przerwa
    11:10 – 12: 40 Narkotyki i dopalacze - zasady postępowanie z ofiarą, podstawy pomocy medycznej
dr hab. n. hum. Mariusz Jędrzejko, Mirosław Olszewski, Maciej Szczodrowski
Akademia Profilaktyki Społecznej SAN,
    12:40 – 13:00 przerwa
    2. Posiedzenia Szkoleniowe
    13:00 – 14:30 posiedzenie szkoleniowe nr 4
„Postępowanie w urazach u dzieci”
    14:40 – 16:10 posiedzenie szkoleniowe nr 5
„Mobilne USG w ratownictwie medycznym”
    16:20 – 17:50 posiedzenie szkoleniowe nr 6
„Badanie przedmiotowe pacjenta z wykorzystaniem symulatorów medycznych”
    17:50 – 18:00 zakończenie konferencji
    3. Wystawa firm 10:00 – 16:00
    4. Wystawa jednostek ratowniczych 10:00 – 16:00
Program szczegółowy do pobrania (pdf)