PARTNERZY

Partnerzy Balt Military Expo 2018:
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
 • Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego
 • Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
 • Inspektorat Sił Powietrznych
 • Żandarmeria Wojskowa
 • Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
 • Inspektorat Uzbrojenia Sił Zbrojnych
 • Morski Oddział Straży Granicznej
 • Komenda Główna Policji
 • Komenda Główną Państwowej Straży Pożarnej
 • Urząd Morski w Gdyni
 • Akademia Marynarki Wojennej
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Miasto Gdynia
 • Krajowa Administracja Skarbowa
 • Polska Grupa Zbrojeniowa
 • Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
 • Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
 • Jednostka Wojskowa Formoza
 • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
 • Centralny Zarząd Służby Więziennej
 • Komenda Główna Straży Granicznej
 • Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju
 • Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych