kontakt

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

koordynator projektu 
Piotr Gwizdała

Tel. +48 58 554 92 21
piotr.gwizdala@mtgsa.com.pl

manager techniczny
Monika Pain

tel. 58 554 93 62
monika.pain@mtgsa.com.pl

Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych
koordynator projektu 
Adam Szyszka

Tel. +48 881 499 516
rescueexpo@gmail.com