komitet naukowy

Przewodniczącym Komitetu Naukowego
3. Międzynarodowej Wystawy i Konferencji Ratownictwa Medycznego Rescue Expo 2016
prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

(skład Komitetu wkrótce)