komitet naukowy

4. Międzynarodowej Wystawy i Konferencji Ratownictwa Medycznego RESCUE EXPO 2018

Przewodnictwo Komitetu Naukowego
- Prof. dr hab. n med. Krystyn Sosada
- Prof. dr hab. n med. Andrzej Basiński

Członkowie Komitetu Naukowego
- dr n med. Wojciech Żurawiński
- dr n med. Przemysław Guła
- dr n med. Paweł Musiał
- dr n med. Arkadiusz Trzos
- dr n med. Tomasz Sanak
- rat. med. Adam Szyszka