Program 2018

    25.06.2018 poniedziałek
    10:00 – 17:00 Wystawa firm RESCUE EXPO oraz BALT MILITARY EXPO
    10:00 – 17:00 Wystawa jednostek ratowniczych
    26.06.2018 wtorek
    1. Konferencja naukowo – szkoleniowa ratownictwa medycznego ALERT 2018
    08:30 – 10:00 rejestracja uczestników
    Sesja 1 prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada
    10:00 - 10:10 otwarcie konferencji - prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada – Przewodniczący Komitetu Naukowego,
    10:10 – 10:30 „Medyczne skutki terroryzmu” - dr n. med. Przemysław Guła, rat med. Robert Kuriata
    10:35 – 10:55 „Zamachy bombowe” – Piotr Peksa
    11:00 – 11:20 "Standardy medycyny pola walki w polskim prawie medycznym - nowe zadania, nowe wyzwania" – por. Anna Aleksandrzak
    11:25 – 11:45 „Zasady współpracy pomiędzy służbami ratowniczymi oraz formacjami mundurowymi w trakcie działań kontrterrorystycznych” – Sławomir Butkiewicz
    11:50 – 12:20 przerwa
    Sesja 2 prowadzenie: dr n. med. Paweł Musiał
    12:20 – 12:40 „Pierwsza pomoc w przypadku zagrożeń taktycznych. Porównanie wytycznych TCCC, TECC oraz wybranych zdarzeń Civilian Public Mass Shootings” kom. Michał Kurdziel
    12:45 – 13:05 „Systemy segregacji medycznej w warunkach zdarzenia masowego będącego następstwem aktu terroru” mgr Piotr Szwedziński
    13:10 – 13:30 „Funkcjonowanie jednostki ratownictwa medycznego w warunkach konfliktu zbrojnego na przykładzie Bazy Lotniczej NATO – Kandahar Airfield” rat. med. Łukasz Mazurowski
    13:35 – 13:55 Działania zespołów medycznych w miejscach wysokiego ryzyka na przykładzie Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej” Michał Madeyski
    13:55 – 14:45 Przerwa
    14:45 - 15:30 Posiedzenie szkoleniowe nr 1 (dla personelu medycznego)
    15:40 – 16:15 Posiedzenie szkoleniowe nr 2 (dla personelu medycznego)
    2. Warsztaty Kwalifikowana Pierwsza Pomoc dla służb mundurowych | 14:30 – 16:00
    3. Wystawa firm | 10:00 – 17:00
    4. Wystawa jednostek ratowniczych | 10:00 – 17:00
    5. Pokaz ratownicze z zakresu współdziałania służb / Skwer Kościuszki - Gdynia | 18:00 – 19:00
    6. Ćwiczenia – działania ratownicze w miejscach trudnodostępnych | 19:00 – 20:00
    7. Grill| 21:00 - …
    27.06.2018 środa
    Sesja 3 prowadzenie: dr n. med. Arkadiusz Trzos, dr n. med. Tomasz Sanak
Sesja pod patronatem Zakładu Medycyny Katastrof i medycyny Doraźnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
    09:00 – 09:20 „Działania ratunkowe w zagrożeniach CBRN/HAZ-MAT” – dr n. med. Arkadiusz Trzos
    09:25 – 09:45 „Atmosfera wypadku masowego” – dr n. med. Tomasz Sanak
    09:50 – 10:10 „Pacjent pediatryczny a implementacja zasad medycyny taktycznej w środowisku cywilnym” – mgr Katarzyna Długosz
    10:15 – 10:35 przerwa
    Sesja 4 prowadzenie: Wojciech Lichota
    10:35 – 10:55 „Rola ratownika medycznego w systemie poszukiwania i ratownictwa lotniczego” – Piotr Tuchowski
    11:00 – 11:20 „Ewakuacja medyczna w warunkach górskich na przykładzie doświadczeń z Projektu Kazbek” – Marcin Błeński
    11:25 – 11:45 „Jak odpowiednio wybrać docelowe miejsce transportu pacjent w warunkach ZRM” – dr n. med. Paweł Musiał
    11:50 – 12:10 Metody poszukiwania i ewakuacji osób poszkodowanych z miejsc trudnodostępnych” – st. ogn. rat. med. Piotr Rak
    12:15 – 12:35
    12:35 – 13:15 przerwa
    2. Posiedzenia Szkoleniowe
    13:15 – 14:00 posiedzenie szkoleniowe nr 3 (dla personelu medycznego)
    14:05 – 14:55 posiedzenie szkoleniowe nr 4 (dla personelu medycznego)
    15:10 – 15:55 posiedzenie szkoleniowe nr 5 (dla personelu medycznego)
    16:00 – 16:45 posiedzenie szkoleniowe nr 6 (dla personelu medycznego)
    3. Wystawa firm | 10:00 – 17:00
    4. Wystawa jednostek ratowniczych | 10:00 – 17:00
Informacje dodatkowe:
Z przyczyn niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.