SKŁAD KOMITETU HONOROWEGO na dz. 26.10.2017

 • arcybiskup dr Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański, gen. dywizji
 • dr Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych
 • Paweł Soloch, Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • Michał Jach, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
 • Jarosław Rusiecki, Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej
 • Arkadiusz Czartoryski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
 • Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowe
 • nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji
 • gen.bryg. SG Tomasz Praga Komendant Główny Straży Granicznej
 • gen. brygadier Leszek Suski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
 • gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej
 • Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski
 • Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni